12+
1993
58
19 Мар 2020

Минпросвещения России рекомендует

Министерство просвещения России рекомендует различные бесплатные сервисы https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/

Комментариев нет

Аа
Аа
Аа
Аа